Ein Cynhyrchion

Offer Tynnu Ceblau Ffibr

Mae offer tynnu cebl ffibr awyr wedi'u cynllunio i'w defnyddio mewn cystrawennau llinell cebl ffibr optig. Gall yr offer tynnu dynnu'r dargludyddion â llaw neu'n fecanyddol. Gellir trosi'r grym tynnu yn rym clampio, a gall ein helpu i dynhau'r dargludydd ffibr optig yn hawdd. Gellir defnyddio'r offer hynny wrth adeiladu llinell uwchben FTTH neu osod cebl optegol tanddaearol.

Offer gosod cebl ffibr optig cyffredin gan gynnwys:
 
1) Rhoddwr dwythell gwydr ffibr, math o olwyn
2) Tapiau pysgod rhoddwr gwydr ffibr
3) Dewch draw gafael ar wifren
4) Dynamegomedr mecanyddol
5) Ceblau tynnu cebl
6) Pwli llinyn cebl uwchben
7) Tynnwr tynhau Ratchet
8) Llinyn tynnu llinell
 
Mae'r offer rydyn ni'n eu cyflenwi yn wydn a gyda sefydlogrwydd amgylcheddol rhagorol. Dyluniwyd offer dim difrod i gebl ffibr optig ac atal rhag cludo wrth ei osod.

Mae croeso i chi gysylltu â ni i gael mwy o fanylion am yr offer gosod cebl ffibr optig hynny.